Urlop okolicznościowy

Pytanie

Jestem w nieformalnym jeszcze związku z moją narzeczoną i urodził nam się syn. Chciałem wiedzieć czy z tej okazji przysługuje mi urlop okolicznościowy i czy mogę wziąć opiekę na matkę dziecka w połogu. Jak długo po porodzie można wziąć opiekę? Dziecko nosi już moje nazwisko, ślub mamy za 2,5 miesiąca.

oczekuje 0
Anonymous 5 lat 1 Odpowiedź 389 wyświetleń 0

Odpowiedź ( 1 )

  1. Decyzja co do terminu wykorzystania dwudniowego urlopu związanego z urodzeniem dziecka należy do samego pracownika.
    Zgodnie z par. 15 pkt. 1 Rozporządzenia
    Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.
    w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika z pracy na okres 2 dni w razie urodzeniu mu się dziecka. Przy czym ustawodawca nigdzie nie nakazuje pracownikowi wykorzystania tego zwolnienia w dniu narodzin dziecka. Tak więc pracownik ma prawo swobodnego wyboru terminu, kiedy chce te dnie wolne wykorzystać.
    Dodam jeszcze, że w praktyce takie zwolnienie wymaga oświadczenia pracownika złożonego pracodawcy, przy czym dość często pracodawca wymaga przedłożenia jakiegoś dokumentu poświadczającego narodziny dziecka pracownika, np. aktu urodzenia dziecka.

Napisz odpowiedź

Przeglądaj
Przeglądaj