Upoważnienie do Spółdzielni Mieszkaniowej

Pytanie

Posiadacz prawa do spółdzielczego mieszkania własnościowego jest zajęty i nieobecny. Zobowiązałem się do załatwienia pewnych spraw w jego imieniu ale nie będąc członkiem spółdzielni mieszkaniowej ciągle mam kłopoty z załatwieniem najprostrzych spraw, zapytań itp. jako że nie jestem członkiem tejże spółdzielni.

Czy można upoważnić kogoś nie będącego członkiem spółdzielni do reprezentacji i jak ma takie upoważnienie wyglądać by było skuteczne wobec spółdzielni?

Jaki jest regres prawny / co zrobić w przypadku odmawiania mi działania w imeniu członka spółdzieni? Nigdy przedtem nie miałem problemów z uznaniem oświadczenia o upoważnieniu (95 KC), czy ktoś ma doświadczenie lub wie i może tu coś doradzić? Dziękuje.

rozwiązano 0
Anonymous 5 lat 3 Odpowiedzi 2335 wyświetleń 0

Odpowiedzi ( 3 )

 1. Stanowisko spółdzielni w kwestii brania udziału w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika jest słuszne. Zgodnie z art. 36 § 2. prawa spółdzielczego członek może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście, chyba że ustawa stanowi inaczej. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
  Natomiast w części dotyczącej np. korespondencji to nie dostrzegam przeszkód reprezentowania członka spółdzielni przez pełnomocnika. Pełnomocnik, może np. złożyć stosowne pismo na okoliczność doręczania korespondencji z zastrzeżeniem, iż doręczanie korespondencji w inny sposób niż przez pocztę nie wywoła wobec niego skutków prawnych. Oczywiście nie można wykluczyć, iż doręczanie przez gospodarza domu jest przewidziane wewnętrznym regulaminem albo statutem spółdzielni. Wówczas należy się liczyć, iż kosztami korespondencji zostanie obciążony członek spółdzielni.

 2. Pełnomocnictwo udzielone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego powinno być akceptowane przez spółdzielnię. Jeżeli je kwestionuję, to proszę wskazać dlaczego. Na tak postawione pytanie trudno coś poradzić. Pozdrawiam.

  Najlepsza odpowiedź
 3. Dziękuje za odpowiedź. Argumentem jest to że upoważniony nie jest członkiem spółdzielni. Statut spółdzielni stwierdza np. że na walnym zebraniu nie może aktywnie uczestniczyć przedstawiciel, mimo iż jest formalnie upoważniony przez członka. Czy takie ograniczenie jest legalne?

  Druga sprawa, bardziej praktyczna. Jako przedstawiciel chce złożyć wniosek w imieniu i dotyczący prawa członka. Np. o doręczaniu korespondencji przez pocztę a nie dozorcę. Lub jakikolwiek inny wniosek, zapytanie etc.

  Argumentem jest tu ponownie, iż nie można działać wobec spółdzielni przez przedstawiciela.

  Czy jest to prawdą i jak ma wyglądać skuteczne upoważnienie. Nadmieniam iż nie kwestionuje się tu mego ustnego upoważnienia, a fakt iż wszelkie sprawy członek musi załatwić osobiście. Proszę o podpowiedź, poradę…

Napisz odpowiedź

Przeglądaj
Przeglądaj