Difinansowanie na zakup podręczników

Pytanie

Czy projekt wyprawka szkolna to to samo co dofinansowanie na zakup podrecznikow z mops? Czy mozna ubiegac sie o jedno i drugie?

oczekuje 0
Anonymous 4 lata 1 Odpowiedź 300 wyświetleń 0

Odpowiedź ( 1 )

  1. http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/dofinansowanie_zakupu_podrecznikow/ kliknij masz więcej informacji
    Na podstawie uchwały nr 93/2012 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” z dnia 14 czerwca 2012 r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. poz.706), możliwość skorzystania z pomocy na zakup podręczników w roku szkolnym 2012/2013 mają dzieci rozpoczynające naukę

Napisz odpowiedź

Przeglądaj
Przeglądaj